LỘ TRÌNH TÂN UYÊN CHUẨN BỊ LÊN THÀNH PHỐ

Tại cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy ngày 12/04/2021 , sau khi nghe Ban cản sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh bảo cáo xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố Tân Uyên và thành lập thành phố Bến Cát , tỉnh Bình Dương

1. Đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố Tân Uyên và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương như báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design by hungthinhnhadat.vn

0935 255 755
NHẬN BÁO GIÁ GỐC TỪ CĐT
Họ Và Tên *
Số điện thoại *
×